2020-10-06 Zapytanie ofertowe na usługę wzmocnienia/odbudowy 12 spadających gniazd dla bociana czarnego na wybranym obszarze w ramach realizowanego projektu „BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych.”

 
2020-03-24 Zawiadomienie o odstąpieniu od postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia w zakresie części Nr 1, 3, 4 i 5 d/s „Dostawy  sadzonek do dalszej odsprzedaży i uzupełnienia kolekcji w Arboretum LZD w Rogowie w 2020 roku”

Odstąpienie od postępowania w przedmiocie zamówienia w Zad. nr 1, 3, 4, 5

2018-12-28 Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

2020-01-10 Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia
2020-01-10 Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia
2020-02-10Informacja o udzieleniu zamówienia usługi leśne