Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie składa się obecnie z pięciu jednostek organizacyjnych:

  • Arboretum
  • Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
  • Nadleśnictwo z gospodarstwem szkółkarskim
  • Ośrodek Hodowli Zwierzyny
  • Gospodarstwo Rolnicze w Puczniewie
Schemat organizacyjny