Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie

ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów tel. 0 46 874 90 31, fax. 0 46 874 90 08, e-mail: sekretariat_lzdrogow(at)sggw.edu.pl,

NIP 525-000-74-25,

REGON 000001784-00100

BANK PKO S.A. I/O Brzeziny nr konta: 25 12403334 1111 000027 722815

Dział Finansowo-Księgowy

tel. 0 46 874 80 05

Arboretum

tel. 46 874 81 36, e-mail: arboretum(at)sggw.pl

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

tel. 46 874 83 74, e-mail: cepl(at)lzd.sggw.pl,

Nadleśnictwo

tel. 46 874 80 48, e-mail: nadlesnictwo(at)lzd.sggw.pl

Gospodarstwo Szkółkarskie

tel. 603-640-175, e-mail: szkolka(at)lzd.sggw.pl

Kontakt dla mediów:

Joanna Sitkiewicz e-mail: joanna_sitkiewicz(at)sggw.edu.pl

Sylwia Bartkowska e-mail: sylwia_bartkowska(at)sggw.edu.pl

Paulina Janczak e-mail: paulina_janczak(at)sggw.edu.pl

 

  [cf7form cf7key=”formularz-1″]