Dostawa sadzonek do dalszej odsprzedaży w Arboretum w Rogowie w 2022 r. – II