Cena: 38 zł

Gatunki które mogą zasiedlać ten typ:

sikora bogatka, sikora modra, sikora sosnówka

wróbel, mazurek

Krótki opis ptaków, ich zachowania i preferencji

Sikory są dość towarzyskie i hałaśliwe, łatwo uczą się od siebie. Gniazdują w dziuplach. Część gatunków sama je drąży. Wyprowadzają 1-2 lęgi w roku. Jaja wysiaduje tylko samica przez 12-14 dni. Liczba jaj: 4-12. Potomstwem opiekują się oboje rodzice. Młode pozostają w gnieździe przez 17-20 dni. Chętnie gniazdują w budkach lęgowych. Podstawą ich pokarmu są owady i nasiona oraz jagody. Sikory mogą pełnić bardzo istotną rolę w zabijaniu owadzich szkodników. Uważa się, że ptaki mogą pisklętom przynieść do gniazda nawet 10 000 owadów.

 

Wróble patrz Familiada

Opis techniczny budki:

podstawa  w środku 13 x 13 cm,

wysokość  ~ 25 cm

otwór wlotowy okrągły w górnej części budki o średnicy 32 mm

materiał: sosna, pełna deska, grubość ca 2 cm, z drewna pozyskanego bez szkody dla środowiska (znak PFSC)

sposób łączenia: wkręty

sposób montażu: przywiązywana za pomocą sznurka przez specjalnie przygotowane otwory bez konieczności kaleczenia drzewa

Budka ta posiada wyjmowaną ścianę przednią (co ułatwia jej czyszczenie) z przedłużonym otworem wlotowym (ca 4-5 cm)

budowa skrzynki lęgowej opracowana przez ornitologów