LEŚNY ZAKŁAD
DOŚWIADCZALNY
W ROGOWIE

O Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie

Leśny Zakład Doświadczalny jest jednostką terenową Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Jesteśmy po to by:

  • prowadzić wzorcową gospodarkę leśną i rolną, wpływającą na podnoszenie jej poziomu w kraju i regionie oraz przysparzającą zysków,
  • zapewnić właściwą bazę materialną do realizacji prowadzonych w SGGW badań naukowych oraz wdrażania tych badań do praktyki gospodarczej,
  • tworzyć odpowiednie warunki do prowadzenia ćwiczeń terenowych i praktyk studenckich przewidzianych w planach studiów,
  • prowadzić działalność edukacyjną formalną i nieformalną z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej adresowanej do różnych grup społecznych i zawodowych,
  • prowadzić przetwórstwo, skup i magazynowanie płodów,
  • prowadzić działalność usługową na potrzeby własne i na zewnątrz Zakładu,
  • prowadzić działalność handlową także w zakresie eksportu i importu.

Aktualności

Nasza oferta

Zobacz także

Facebook


Adres kontaktowy


Wyślij wiadomość